+420 233 901 019 toman.j@c-box.cz

Jetpatcher

Oprava výtluků tryskovou metodou. Jedná se o nejlevnější technologii oprav výtluků při které nedochází k frézování ani bourání narušené vozovky, nelikviduje se tudíž ani odpad na skládku. Směs rychloštěpné emulze a kameniva pod kontrolou laboratoře.

Jetpatcher